Sårbarhetsanalyse

Telefon:  55 16 25 30

Mobil:      98 61 48 95    

e-post: kontakt@mica-it.no

Din leverandør av datatjenester

IT Sikkerhet

Vår sårbarhetsanalyse følger datatilsynet retningslinjer for krav som omhandler behandling av elektronisk databehandling og vil gi bedriften en trygghet.

Hver dag er du og din virksomhet utsatt for trusler og farer du knapt har hørt om. Dette innbefatter datainnbrudd, tjenesteavbrudd og fortrolig informasjon på avveier og andre uheldige hendelser som kan få konsekvenser for din bedrift.

Vår 162 pkt. sjekkliste tar for seg alle trusler og uheldige hendelser relater din virksomhet.

Formålet med analysen er å avdekke alle svakheter i bedriftens virksomhet.

Alle våre tester inkluderer en oversiktlig rapport som dokumenterer sårbarhet samt anbefalinger til tiltak.

Vi kan også utarbeide sikkerhetshåndbok som er tilpasset din bedrift. Mange sikringstiltak er rimelige, og lar seg enkelt og raskt gjennomføre.

 

Prosessen

Steg 1:  Oppstartsmøte og avtaleinngåelse 

Steg 2:  Intervju med nøkkelpersonell

Steg 3:  Sikkerhetstesten utføres

Steg 4:  Sluttrapport hvor resultat av sikkerhetstest blir lagt frem.

 

Vår kompetanse

Mica IT har høyt kvalifiserte sikkerhetsrådgiver med spesialutdanning innen IT-sikkerhet og digital etterretning.

 

Priser

Prisen på en sikkerhetstest vil variere ut fra hvor mange enheter som skal testes og kompleksiteten på selve oppdraget. For at vi skal sette opp en korrekt pris til deg ønsker vi derfor å vite litt mer om størrelsen på systemet vi skal teste.

Kontakt oss derfor for pris tilpasset din bedrift. Vi gir råd og veiledning til en bedre IT-fremtid.

Hovedside

Tjenester

Privatkunder

Bedriftskunder

IT sikkerhet

Priser

Kontakt oss