Telefon:  55 16 25 30

Mobil:      98 61 48 95    

e-post: kontakt@mica-it.no

Din leverandør av datatjenester

Vi utfører

• Planlegging av maskinpark

• Drift og vedlikehold av nettverk

• Installasjon av servere og klienter

• Oppsett og installasjon av skriver

• Oppgradering av maskiner

• Installasjon av bredbånd

• Trådløse nettverk med kryptering

• Installasjon av programmer

• Innføring og opplæring av programmer

• Oppsett av e-post

• Feilsøking og evt. utskiftning av deler

• Innkjøp av skrivere og maskiner

• Andre datainnkjøp

• Design, drift og publisering av websider

• Fjerning av virus & spyware

• Oppsett av brannmur, backup og antivirus

• IT-sikkerhet og sårbarhetsanalyser

• Undervisning

Hovedside

Tjenester

Privatkunder

Bedriftskunder

IT sikkerhet

Priser

Kontakt oss